پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باید هدفمند و مبتنی بر درخواست‌ آنها باشد
پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باید هدفمند و مبتنی بر درخواست‌ آنها باشد

استاندار آذربایجان شرقی: پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باید هدفمند و مبتنی بر درخواست‌ آنها باشد استاندار آذربایجان شرقی به جایگاه مهم استان اشاره کرد و گفت: در آذربایجان شرقی که یک استان مهم و محوری در شمال‌غرب کشور است باید یک کار سازمان‌دهی شده انجام گیرد و تفکیک و تجزیه و تحلیل درخواست‌ها و پاسخ‌گویی […]

استاندار آذربایجان شرقی:

پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باید هدفمند و مبتنی بر درخواست‌ آنها باشد

پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باید هدفمند و مبتنی بر درخواست‌ آنها باشد

استاندار آذربایجان شرقی به جایگاه مهم استان اشاره کرد و گفت: در آذربایجان شرقی که یک استان مهم و محوری در شمال‌غرب کشور است باید یک کار سازمان‌دهی شده انجام گیرد و تفکیک و تجزیه و تحلیل درخواست‌ها و پاسخ‌گویی باید مبتنی بر نیازهای مردم انجام شود.

به گزارش تایسیز نیوز عابدین خرّم، از مرکز ارتباطات مردمی دولت بازدید کرد و در جریان آماده‌سازی این مرکز برای پاسخ‌گویی به تماس‌های مردم با تلفن ۱۱۱ و ثبت و پیگیری نامه‌های مردمی در جریان دومین سفر استانی رئیس جمهور قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: ارتباطات مردمی در دولت سیزدهم، تشریفاتی نیست، بلکه حقیقی و واقعی است و وقتی این‌گونه باشد کار و زحمت زیادی خواهد داشت و باید به شکل اساسی و با جدیت دنبال شود تا پاسخی که به مردم داده می‌شود قانع‌کننده باشد.

وی افزود: پاسخ‌گویی به مردم از اولویت‌های رئیس جمهور است و باید برای این منظور یک ساختار متعارف و هدفمند برای ارتباطات مردمی، تعریف و اجرایی شود.