پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم «محاربه»
پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم «محاربه»

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم «محاربه» آیت‌الله مکارم شیرازی:در این قانون مهم اسلامی که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمی‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. 🔹مجازات باید به تناسب کاری که محارب […]

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم «محاربه»

آیت‌الله مکارم شیرازی:در این قانون مهم اسلامی که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمی‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.

🔹مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد.