پاسخ ایران به اظهارات وزیرخارجه طالبان: نمی‌توانید از مسئولیت‌های بین‌المللی فرار کنید
پاسخ ایران به اظهارات وزیرخارجه طالبان: نمی‌توانید از مسئولیت‌های بین‌المللی فرار کنید

پاسخ ایران به اظهارات وزیرخارجه طالبان: نمی‌توانید از مسئولیت‌های بین‌المللی فرار کنید سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره نبود حکومت فراگیر در ایران پاسخ داد. موسوی نوشت:با دوجانبه سازی و شخصی سازی موضوع نمی توان از مسئولیت های بین المللی […]

پاسخ ایران به اظهارات وزیرخارجه طالبان: نمی‌توانید از مسئولیت‌های بین‌المللی فرار کنید

سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره نبود حکومت فراگیر در ایران پاسخ داد.

موسوی نوشت:با دوجانبه سازی و شخصی سازی موضوع نمی توان از مسئولیت های بین المللی گریخت صلح ، ثبات، امنیت و توسعه پایدار در استقرار حکومتی فراگیر در افغانستان است حکومت فراگیر موضوع قطعنامه های ۲۵۱۳ و ۲۵۹۳ شورای امنیت و اجماع نشست‌های وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان، ایران، چین و ازبکستان است.