پاسخ رابرت مالی به سوالی درباره «زمان مرگ برجام»
پاسخ رابرت مالی به سوالی درباره «زمان مرگ برجام»

پاسخ رابرت مالی به سوالی درباره «زمان مرگ برجام» 🔹«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه «فارن پالیسی» در خصوص اینکه مرگ برجام چه زمانی فرا خواهد رسید، گفته پاسخ به این سؤال بیشتر فنی است تا سیاسی.

پاسخ رابرت مالی به سوالی درباره «زمان مرگ برجام»

🔹«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه «فارن پالیسی» در خصوص اینکه مرگ برجام چه زمانی فرا خواهد رسید، گفته پاسخ به این سؤال بیشتر فنی است تا سیاسی.