پاشینیان به‌دلیل حمله قلبی بستری شد
پاشینیان به‌دلیل حمله قلبی بستری شد

پاشینیان به‌دلیل حمله قلبی بستری شد رسانه‌های ارمنی از بستری نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در بیمارستان خبر دادند. این رسانه‌ها علت بستری را “حمله قلبی” عنوان کرده‌اند، اما اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

پاشینیان به‌دلیل حمله قلبی بستری شد

رسانه‌های ارمنی از بستری نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در بیمارستان خبر دادند.

این رسانه‌ها علت بستری را “حمله قلبی” عنوان کرده‌اند، اما اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.