پاکسازی محل ریزش ترانشه سرازیری سهند در کمترین زمان
پاکسازی محل ریزش ترانشه سرازیری سهند در کمترین زمان

💢 پاکسازی محل ریزش ترانشه سرازیری سهند در کمترین زمان غلامرضا اقبالی: ظهر امروز ترانشه سرازیری سهند دچار ریزش شد که این موضوع برای دقایقی عبور و مرور وسایل نقلیه را در مسیر دچار مشکل کرد. ▫️بلافاصله در حضور اینجانب، عوامل فنی و اجرایی شرکت عمران سهند و همچنین سرپرست شهرداری سهند ضمن بررسی ابعاد […]

💢 پاکسازی محل ریزش ترانشه سرازیری سهند در کمترین زمان

غلامرضا اقبالی: ظهر امروز ترانشه سرازیری سهند دچار ریزش شد که این موضوع برای دقایقی عبور و مرور وسایل نقلیه را در مسیر دچار مشکل کرد.

▫️بلافاصله در حضور اینجانب، عوامل فنی و اجرایی شرکت عمران سهند و همچنین سرپرست شهرداری سهند ضمن بررسی ابعاد آن، نسبت به پاکسازی محل اقدام شد.

▫️هم‌اکنون در تردد خودروهای هیچ مشکلی وجود ندارد.

▫️پایدارسازی ترانشه سرازیری سهند از دیگر اقداماتی است که به زودی انجام می‌شود.