پایان دوره‌ی حبس مهدی هاشمی رفسنجانی؛ او دقایقی قبل از زندان آزاد شد
پایان دوره‌ی حبس مهدی هاشمی رفسنجانی؛ او دقایقی قبل از زندان آزاد شد

پایان دوره‌ی حبس مهدی هاشمی رفسنجانی؛ او دقایقی قبل از زندان آزاد شد 🔹ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی بهرمانی که از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس در زندان اوین بود، امروز آزاد شد. آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا می شود که ۳ سال از امکان صدور […]

پایان دوره‌ی حبس مهدی هاشمی رفسنجانی؛ او دقایقی قبل از زندان آزاد شد

🔹ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی بهرمانی که از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس در زندان اوین بود، امروز آزاد شد.

آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا می شود که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از ۷ سال از  آغاز حبس او گذشته است