پایان کار مهسا میرزاطیبی با رکورد ٣/٧٠
پایان کار مهسا میرزاطیبی با رکورد ٣/٧٠

پایان کار مهسا میرزاطیبی با رکورد ٣/٧٠ 🔹در ادامه رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه ۲۰۲۱ امروز مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه زنان به مقام چهارم رسید. 🔹رکورددار پرش با نیزه ایران امروز در رقابت با حریفانش، رکورد ۳.۷۰ متر را ثبت کرد و این رکورد او را در رتبه چهارم قرار داد […]

پایان کار مهسا میرزاطیبی با رکورد ٣/٧٠

🔹در ادامه رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه ۲۰۲۱ امروز مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه زنان به مقام چهارم رسید.

🔹رکورددار پرش با نیزه ایران امروز در رقابت با حریفانش، رکورد ۳.۷۰ متر را ثبت کرد و این رکورد او را در رتبه چهارم قرار داد و برای کسب مدال کافی نبود.