پتروشیمی تبریز در راستای پاسداشت هفته بسیج،  مسابقات فوتسال برگزار کرد.
پتروشیمی تبریز در راستای پاسداشت هفته بسیج،  مسابقات فوتسال برگزار کرد.

🔷پتروشیمی تبریز در راستای پاسداشت هفته بسیج،  مسابقات فوتسال برگزار کرد. 🔹این مسابقات با شرکت هشت تیم به ترتیب حراست، خدمات اداری، آتشنشانی، ماشینری، عایق کاری، پایگاه مقاومت شهید تندگویان و بسیج متخصصین بانک تجارت بمدت ۱۰ روز از ۷ آذر ماه الی ۱۶ آذر ماه برگزار شد. 🔷نتایج مسابقات: 🔹پایگاه مقاومت شهید تندگویان اول […]

🔷پتروشیمی تبریز در راستای پاسداشت هفته بسیج،  مسابقات فوتسال برگزار کرد.

🔹این مسابقات با شرکت هشت تیم به ترتیب حراست، خدمات اداری، آتشنشانی، ماشینری، عایق کاری، پایگاه مقاومت شهید تندگویان و بسیج متخصصین بانک تجارت بمدت ۱۰ روز از ۷ آذر ماه الی ۱۶ آذر ماه برگزار شد.

🔷نتایج مسابقات:

🔹پایگاه مقاومت شهید تندگویان اول

🔹حراست دوم

🔹بانک تجارت سوم