پدران «سربازی نرفته‌» وام فرزندآوری و ازدواج می‌گیرند
پدران «سربازی نرفته‌» وام فرزندآوری و ازدواج می‌گیرند

🔻پدران «سربازی نرفته‌» وام فرزندآوری و ازدواج می‌گیرند دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس:در صورت تصویب نهایی طرح دو فوریتی «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ممنوعیت‌های موجود در قوانین دیگر که مانع دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری می‌شد، برداشته خواهد شد. 🔹بر اساس آن جمعیت یک میلیونی باقیمانده از […]

🔻پدران «سربازی نرفته‌» وام فرزندآوری و ازدواج می‌گیرند

دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس:در صورت تصویب نهایی طرح دو فوریتی «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ممنوعیت‌های موجود در قوانین دیگر که مانع دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری می‌شد، برداشته خواهد شد.

🔹بر اساس آن جمعیت یک میلیونی باقیمانده از جوانان می‌توانند از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برخوردار شوند.

🔹منابع اعطای این تسهیلات هم در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری دیده شده است.

🔹اگر این طرح تصویب شود همه مشمولان در قانون جوانی جمعیت و قوانین عادی می‌توانند وام ازدواج و فرزندآوری بگیرند و هیچ قانون دیگری مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود، یعنی اگر کسی مشمول غایب نظام وظیفه هم بود باید وام ازدواج و فرزندآوری بگیرد