پذیرش بیش از ۱۸ هزار مهمان نوروزی در پایگاه های اسکان فرهنگیان آذربایجان شرقی
پذیرش بیش از ۱۸ هزار مهمان نوروزی در پایگاه های اسکان فرهنگیان آذربایجان شرقی

پذیرش بیش از ۱۸ هزار مهمان نوروزی در پایگاه های اسکان فرهنگیان آذربایجان شرقی به گزارش تایسیز نیوز به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، ۱۸ هزار و ۵۲۹ نفر روز مسافر در قالب ۳ هزار و ۳۰۸ خانوار در ستادهای اسکان […]

پذیرش بیش از ۱۸ هزار مهمان نوروزی در پایگاه های اسکان فرهنگیان آذربایجان شرقی

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، ۱۸ هزار و ۵۲۹ نفر روز مسافر در قالب ۳ هزار و ۳۰۸ خانوار در ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش شده و در مدارس تحت پوشش استان، اسکان یافته اند.

بعد از تبریز  به ترتیب مناطق جلفا، خداآفرین، سراب و کلیبر بیشترین مهمان نوروزی را پذیرش کرده اند.