پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های مالیاتی
پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های مالیاتی

🔻معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد:پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های مالیاتی 🔹معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، امکان‌پذیر است 🔹به گزارش رسانه مالیاتی ایران، افشین خدامرادی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور […]

🔻معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد:پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های مالیاتی

🔹معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، امکان‌پذیر است

🔹به گزارش رسانه مالیاتی ایران، افشین خدامرادی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه پرداخت آنلاین مالیات نقل‌وانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، امکان‌پذیر است.