پرسپولیس از ملوان عذرخواهی کرد
پرسپولیس از ملوان عذرخواهی کرد

پرسپولیس از ملوان عذرخواهی کرد باشگاه پرسپولیس در ارتباط با لغو بازی دوستانه از سوی ملوان:🔹️امروز شایعه لغو دیدار دوستانه با ملوان از سوی پرسپولیس تکذیب شد.‌ 🔹️در این خبر به این موضوع اشاره شد که سیدجلال حسینی به عنوان کاپیتان پرافتخار پرسپولیس شایسته خداحافظی در یک بازی رسمی با یک باشگاه بزرگ خارجی است. […]

پرسپولیس از ملوان عذرخواهی کرد

باشگاه پرسپولیس در ارتباط با لغو بازی دوستانه از سوی ملوان:🔹️امروز شایعه لغو دیدار دوستانه با ملوان از سوی پرسپولیس تکذیب شد.‌

🔹️در این خبر به این موضوع اشاره شد که سیدجلال حسینی به عنوان کاپیتان پرافتخار پرسپولیس شایسته خداحافظی در یک بازی رسمی با یک باشگاه بزرگ خارجی است.

🔹️ بدیهی است در بیان این واقعیت که برای خداحافظی سیدجلال حسینی، بازی با «تیم بزرگ خارجی» فراهم نشد، کوچک شمردن تیم ملوان یا بی‌احترامی به این تیم و جایگاهش مدنظر نبوده است. گواه این ادعا نیز آن است که اتفاقا در جمله نخست آن خبر آمده:«برنامه‌ریزی‌ها برای انجام یک بازی خداحافظی مناسب و در شأن سیدجلال حسینی در حال انجام است». 🔹️

در کمال احترام برای باشگاه بزرگ ملوان که در بازگشت به لیگ برتر نیز به عنوان نخستین باشگاه به آنها تبریک گفتیم، اظهار می‌داریم، فارغ از برگزاری یا عدم برگزاری این بازی دوستانه، اگر خبر اعلامی از سوی باشگاه پرسپولیس باعث رنجش خاطر این باشگاه و هوادارانش شده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.