پرهیز از قضاوت هیجانی در خصوص روز برفی تبریز و شهرداری
پرهیز از قضاوت هیجانی در خصوص روز برفی تبریز و شهرداری

پرهیز از قضاوت هیجانی در خصوص روز برفی تبریز و شهرداری محمد حسن علملو در دو سه روز اخیر که از بارش برف و مشکلات پیش آمده آن برای شهروندان تبریزی می گذرد ، حرف و حدیث های زیادی در خصوص عملکرد ارگانهای خدمات رسان از جمله شهرداری به ویژه بعد از جلسه  به اصطلاح  […]

پرهیز از قضاوت هیجانی در خصوص روز برفی تبریز و شهرداری

محمد حسن علملو

در دو سه روز اخیر که از بارش برف و مشکلات پیش آمده آن برای شهروندان تبریزی می گذرد ، حرف و حدیث های زیادی در خصوص عملکرد ارگانهای خدمات رسان از جمله شهرداری به ویژه بعد از جلسه  به اصطلاح  فوق العاده رسمی یاغیر رسمی شورای شهر در روز پنجشنبه شنیده می شود که در جمع بندی آنها و مطالب حاشیه ای طرح شده  دیگر ، قضاوت هیجانی بیشتر از بررسیهای همه جانبه عقلانی موضوع بنظر می رسد که باید مورد کنکاش دقیق  و عمیق قرار گیرند و خدای نا کرده کاری نکنیم که به ضرر بیشتر شهر تمام شود.
در اینکه در جریان بارش برف سنگین توام با بوران روز سه شنبه گذشته تبریز و در امر خدمات رسانی به شهروندان اعم از محلول پاشی ، نمک پاشی  ، برف روبی، غفلت ویا بعضا کوتاهی هائی ناشی از بی برنامگی احتمالی صورت گرفته و شهروندان تبریزی از این بابت در طول یکروز کاری وسط هفته  متحمل سختیها و ناملایمات و حتی گاها صدمات مالی شده اند ، درش هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ؛ اما باید این نکته مهم را هم در نظر گرفت که در زمان مسئولیت نه چندان طولانی شهردار فعلی تبریز کارهای نسبتا خوبی در سطح شهر صورت گرفته که نباید آنها را نا دیده گرفت ویا به سادگی از کنار آنها گذشت .
بویژه تکمیل برخی پروژه های تاثیر گذار
در شرایط خاص آن سالها که اتمام آنها طبق  برنامه زمانبندی، امید آفرینی زیادی در میان قاطبه مردم و جلب رضایت نسبی  آنان نسبت به شهرداری ، شورا و مسئولان دیگر داشته است .
حال ، نادیده گرفتن آنها شاید قدری بی انصافی باشد ، هر چند که  خودبنده نیز معتقدم آمادگی و عملکرد ارگانهادر مواقع بحرانی باید خیلی بهتر از اینها باشد که شاهدش بودیم و این باور را قبول داریم که برگزاری هر مانوری در  ارتباط مدیریت بحران ها با عملکردمان در مواقع بحرانی  ، زمین تا آسمان فرق دارد و باید که آمادگیمان همواره بسیار زیادتر از اینها باشد که داشتیم  تا بتوانیم بموقع پاسخگوی نیاز ها باشیم و رضایت عمومی مردمی را که هدفمان است ، جلب کنیم .