پرونده محمد حبیبی فعال صنفی معلمان دوباره بررسی می شود
پرونده محمد حبیبی فعال صنفی معلمان دوباره بررسی می شود

پرونده محمد حبیبی فعال صنفی معلمان دوباره بررسی می شود 🔹خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) آخرین وضعیت همسر خود که در زندان اوین به سر می‌برد را تشریح کرد. 🔹از تاریخ دهم شهریورماه وضعیت بازداشت موقت آقای حبیبی تغییر کرده است. بنده پس از مراجعه به بازپرسی شعبه دوم دادسرای شهید […]

پرونده محمد حبیبی فعال صنفی معلمان دوباره بررسی می شود

🔹خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) آخرین وضعیت همسر خود که در زندان اوین به سر می‌برد را تشریح کرد.

🔹از تاریخ دهم شهریورماه وضعیت بازداشت موقت آقای حبیبی تغییر کرده است. بنده پس از مراجعه به بازپرسی شعبه دوم دادسرای شهید مقدسی مطلع شدم، وضعیت ایشان از حالت بازداشت موقت به قرار جلب به دادرسی که همان صدور کیفرخواست است، تغییر کرده است.

🔹قرار است برای آقای حبیبی کیفرخواست صادر شود و پرونده ایشان در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.