پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز
پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز

پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز با شروع عملیات اجرایی طرح¬های توسعه ای شرکت و نیاز این طرح¬ها به توان الکتریکی و با توجه به فقدان ظرفیت اضافی در نیروگاه موجود شرکت، پروژه تامین برق از شبکه برق سراسری در دستورکار قرار گرفت. مزایای […]

پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز

با شروع عملیات اجرایی طرح¬های توسعه ای شرکت و نیاز این طرح¬ها به توان الکتریکی و با توجه به فقدان ظرفیت اضافی در نیروگاه موجود شرکت، پروژه تامین برق از شبکه برق سراسری در دستورکار قرار گرفت.

مزایای اجرای طرح عبارتند از: دریافت برق با کیفیت از نظر نوسانات ولتاژی و تغییرات فرکانسی، اجرای پروژه جهت اتصال به شبکه برق سراسری در حداقل زمان، در دسترس بودن شبکه برق سراسری، بالا بودن قابلیت اطمینان اتصال به شبکه برق ۱۳۲ کیلوولت در مقایسه با سطوح ولتاژ پایین تر و نهایتاً مقرون به صرفه بودن طرح.

بخش پست ۱۳۲ کیلوولت و خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، به سه دوره زمانی: پیش برد، احداث و بهره برداری تقسیم می شود.

اهم اقدامات انجام شده در دوره پیش برد که عمدتاً برون سازمانی می باشند: انعقاد قرارداد اتصال به شبکه با شرکت برق منطقه ای آذربایجان

🔹 برآورد احجام و نقشه های اجرائی (معماری سیویل برق و مکانیک)