پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز
پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز میزان آب خام مصرفی پتروشیمی تبریز، ۴۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد که از خط لوله آب زرینه رود به تبریز تأمین میشود. با توجه به رشد روزافزون صنعتی و جمعیتی و کمبود منابع آبی، تصفیه فاضلابها بامحوریت استفاده مجدد از […]

پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

میزان آب خام مصرفی پتروشیمی تبریز، ۴۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد که از خط لوله آب زرینه رود به تبریز تأمین میشود. با توجه به رشد روزافزون صنعتی و جمعیتی و کمبود منابع آبی، تصفیه فاضلابها بامحوریت استفاده مجدد از آب تولیدی، یکی از راههای توسعه منابع آبی است.
🔹شرکت پتروشیمی تبریز در تابستان سال ۱۴۰۰موفق به عقد قرارداد تخصیص ۵ میلیون مترمکعب در سال (معادل ۱۶۰ لیتر در ثانیه) پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز با شركت آب منطقه اي استان‌ آذربایجان شرقی شد که با انتقال و تصفیه تکمیلی این پساب امکان تأمین آب صنعتی مورد نیاز پتروشیمی تبریز مرتفع میگردد.