پرویز هادی عنوان کرد: تحولی بزرگ در راه ورزش تبریز
پرویز هادی عنوان کرد: تحولی بزرگ در راه ورزش تبریز

رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز اولویت قرار دادن ورزش در جامعه را برابر با کاهش بزه‌های اجتماعی دانست و گفت: به همت اعضای شورا و شهردار تبریز، تحولی بزرگ در ورزش تبریز ایجاد خواهد شد. به گزارش تایسیزنیوز، پرویز هادی در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی چند منظوره صائب تبریزی به عنوان نخستین زمین […]

رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز اولویت قرار دادن ورزش در جامعه را برابر با کاهش بزه‌های اجتماعی دانست و گفت: به همت اعضای شورا و شهردار تبریز، تحولی بزرگ در ورزش تبریز ایجاد خواهد شد.

به گزارش تایسیزنیوز، پرویز هادی در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی چند منظوره صائب تبریزی به عنوان نخستین زمین مینی فوتبال استاندارد در شمالغرب کشور با قدردانی از تلاش‌های شهردار تبریز در حوزه ورزش، گفت: بر خود وظیفه می‌دانم که به عنوان خادم مردم تبریز، از دکتر هوشیار بابت توجه ویژه به بحث ورزش قدردانی کنم.

وی ادامه داد: هر کجا حتی در شهرهای دیگر از ورزش بحث شده، از توجه دکتر هوشیار به ورزش یاد کرده ام چراکه اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان بودجه به ورزش کار هر مدیری نیست.

هادی عنوان کرد: خیلی از مدیران این جسارت را نداشته‌اند که کاری به این عظمت و بزرگی را شروع کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از افتتاح ۵۲ پروژه ورزشی در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: با کمک همکارانم در شورای اسلامی شهر تبریز، این تعداد پروژه ورزشی افتتاح می‌شود و در دو سال باقی مانده از شورای ششم، به همت اعضای شورا و شهردار تبریز، تحولی بزرگ در ورزش تبریز ایجاد خواهد شد.

وی بار دیگر از تلاش‌های شهردار تبریز در راستای توسعه ورزش قدردانی کرد و یادآور شد: شهردار تبریز از خود من که ۲۰ سال در ورزش بوده ام، نسبت به ورزش بیشتر عرق دارد.

پرویز هادی همچنین ضمن ارج نهادن به تلاش‌های موسی علی‌پور زنوزی شهردار منطقه ۲ تبریز در اجرای پروژه‌های ورزشی، اظهار کرد: بنده به همراه شهردار و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، بطور متوسط هفته‌ای پنج ساعت پروژه‌های ورزشی مناطق را بصورت بررسی میدانی می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم این زیرساختها به ورزش تبریز اضافه شود تا شاهد اضافه شدن ۲۰ سانتی متر به سرانه ورزش تبریز باشیم و البته امیدواریم در ارگانهای دیگر نیز نگاه ویژه‌ای به ورزش داشته باشند.

رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که هر چقدر ورزش در اولویت بوده، بزه اجتماعی به حداقل رسیده است و امیدوارم در شهر ما هم تا زمانی که توفیق خدمت داشته باشیم، بتوانیم اتفاقات خوبی در حوزه ورزش رقم بزنیم.