پرویز پرستویی در مراسم ختم پوراحمد: از هنرمند بودن شرم دارم
پرویز پرستویی در مراسم ختم پوراحمد: از هنرمند بودن شرم دارم

پرویز پرستویی در مراسم ختم پوراحمد: از هنرمند بودن شرم دارم پرویز پرستویی:در این وضعیت ما باید مراقب خانواده آن عزیز و خانواده سینما باشیم چون به اندازه کافی چوب خورده‌ایم تا جایی که در کوچه و خیابان از هنرمند بودن خود شرم می‌کنیم. یادمان نرود که بعد از ساخت آخرین فیلم‌های پوراحمد چه برخوردی […]

پرویز پرستویی در مراسم ختم پوراحمد: از هنرمند بودن شرم دارم

پرویز پرستویی:در این وضعیت ما باید مراقب خانواده آن عزیز و خانواده سینما باشیم چون به اندازه کافی چوب خورده‌ایم تا جایی که در کوچه و خیابان از هنرمند بودن خود شرم می‌کنیم.

یادمان نرود که بعد از ساخت آخرین فیلم‌های پوراحمد چه برخوردی با او کردیم. اگر شرایط اجتماعی سبب می‌شود یک هنرمند فیلم ضعیفی بسازد، نباید به او بی‌احترامی کنیم.

با شنیدن واژه سلبریتی کهیر می‌زنم. این چه بحثی است که در کشور ما راه افتاده است؟ این چه بحثی است که در کشور ما راه افتاده چون اصلا متعلق به جامعه ما نیست و با این واژه مدام به جامعه هنری نقد می‌کنیم.