پرچم دار چری تیگو ٩ به صورت رسمی در چین معرفی شد
پرچم دار چری تیگو ٩ به صورت رسمی در چین معرفی شد

پرچم دار چری تیگو ٩ به صورت رسمی در چین معرفی شد شرکت چری محصول جدید و پرچمدار خود را در چین به صورت رسمی معرفی کرد و همچنین پیش سفارش خرید خودرو نیز آغاز شد و هم اکنون امکان رزرو خودرو در کشور چین فراهم شده است، اما خریدار نمی تواند تا قبل از […]

پرچم دار چری تیگو ٩ به صورت رسمی در چین معرفی شد

شرکت چری محصول جدید و پرچمدار خود را در چین به صورت رسمی معرفی کرد و همچنین پیش سفارش خرید خودرو نیز آغاز شد و هم اکنون امکان رزرو خودرو در کشور چین فراهم شده است، اما خریدار نمی تواند تا قبل از ٩ می ٢٠٢٣ خودرو خود را تحویل بگیرند.