پزشکیان: درباره پرونده «مهسا امینی» با مردم شفاف باشیم
پزشکیان: درباره پرونده «مهسا امینی» با مردم شفاف باشیم

🔘 پزشکیان: درباره پرونده «مهسا امینی» با مردم شفاف باشیم/ دشمن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی است نماینده مجلس:در قضیه مهسا امینی باید با مقصران برخورد شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است ‌و باید مطالبه کرد. 🔺این‌که توی خیابان بریزند، پرچم ایران را آتش زده، روسری از سر […]

🔘 پزشکیان: درباره پرونده «مهسا امینی» با مردم شفاف باشیم/ دشمن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی است

نماینده مجلس:در قضیه مهسا امینی باید با مقصران برخورد شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است ‌و باید مطالبه کرد.

🔺این‌که توی خیابان بریزند، پرچم ایران را آتش زده، روسری از سر خانمی بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

🔺معتقدم مردم و آن‌هایی که دنبال احقاقند، صف خود را از این آدم‌ها جدا کنند وگرنه بین حق و باطل بهم خورده و نظام با چالش مواجه می‌شود.

🔺مردم مساله را از راه قانونی پیگیری کنند و ما هم در مجلس دنبال خواهیم کرد.

🔺دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و راه انداختن جنگ داخلی است تا مملکت را با چالش مواجه کنند؛ قطعا امریکا و کشورهای منطقه به فکر مردم ما نیستند.