پست غرامت خسارات مشتریان را می‌پردازد
پست غرامت خسارات مشتریان را می‌پردازد

پست غرامت خسارات مشتریان را می‌پردازد 🔹مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پست با بیان اینکه مرسولات پستی به واسطه‌ ماهیت انتقال‌محور، آسیب‌پذیر هستند، گفت که این شرکت تلاش می‌کند مشتریان حداقل آسیب را از فرایند انتقال مرسولات پستی ببینند، اما درصورت بروز هرگونه خسارت، امکان پرداخت غرامت به آنها وجود […]

پست غرامت خسارات مشتریان را می‌پردازد

🔹مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پست با بیان اینکه مرسولات پستی به واسطه‌ ماهیت انتقال‌محور، آسیب‌پذیر هستند، گفت که این شرکت تلاش می‌کند مشتریان حداقل آسیب را از فرایند انتقال مرسولات پستی ببینند، اما درصورت بروز هرگونه خسارت، امکان پرداخت غرامت به آنها وجود دارد.