پس از اجرای جدول کشی عملیات زیرسازی آسفالت در خیابان شهید ولی پور باغمیشه شروع شد
پس از اجرای جدول کشی عملیات زیرسازی آسفالت در خیابان شهید ولی پور باغمیشه شروع شد

پس از اجرای جدول کشیعملیات زیرسازی آسفالت در خیابان شهید ولی پور باغمیشه شروع شد عملیات تخریب و زیرسازی آسفالت خیابان شهید ولی پور شهرک باغمیشه شروع شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت عملیات عمرانی و ساماندهی این خیابان شروع شده است […]

پس از اجرای جدول کشی
عملیات زیرسازی آسفالت در خیابان شهید ولی پور باغمیشه شروع شد


عملیات تخریب و زیرسازی آسفالت خیابان شهید ولی پور شهرک باغمیشه شروع شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت عملیات عمرانی و ساماندهی این خیابان شروع شده است . مهندس میر علی اصغر نساج افزود : پیش از این ، جدول گذاری این خیابان اجرا شده بود . وی همچنین هزینه ساماندهی خیابان شهید ولی پور را ۱۰ میلیارد ريال اعلام کرد و در این رابطه گفت : دیوار حائل واقع در مسیر نیز به طول ۱۵۰ متر  تخریب شده که پس از اتمام آسفالت ریزی احداث می شود . وی در ادامه از شروع زیرسازی آسفالت این خیابان خبرداد و گفت :  ۵۰۰ تن آسفالت برای ساماندهی خیابان شهید ولی پور شهرک باغمیشه استفاده می شود.  مهندس نساج در پایان هزینه ساماندهی این خیابان را ۱۰ میلیارد ريال ذکر نمود و از همراهی و تعامل ساکنین این محل با شهرداری قدردانی کرد .