پس از انتشار ویدیویی از زایمان یک مادر ۱۴ ساله، پزشک او به انتقادها واکنش نشان داده است.
پس از انتشار ویدیویی از زایمان یک مادر ۱۴ ساله، پزشک او به انتقادها واکنش نشان داده است.

پس از انتشار ویدیویی از زایمان یک مادر ۱۴ ساله، پزشک او به انتقادها واکنش نشان داده است. به گفته بسیاری از کاربران، این ویدیو تبلیغ کودک‌همسری است. این پزشک در پاسخ می‌گوید: تامین سلامت و حمایت کامل بیمار بدون قضاوت وظیفه هر پزشکی است.

پس از انتشار ویدیویی از زایمان یک مادر ۱۴ ساله، پزشک او به انتقادها واکنش نشان داده است.

به گفته بسیاری از کاربران، این ویدیو تبلیغ کودک‌همسری است.

این پزشک در پاسخ می‌گوید: تامین سلامت و حمایت کامل بیمار بدون قضاوت وظیفه هر پزشکی است.