پس از اینستاگرام، واتساپ هم دچار مشکلاتی شد
پس از اینستاگرام، واتساپ هم دچار مشکلاتی شد

پس از اینستاگرام، واتساپ هم دچار مشکلاتی شد 🔹️برخی کاربران در نقاط مختلف کشور، از عدم دسترسی به اپلیکیشن واتساپ خبر می‌دهند. 🔹️برخی کاربران نیز از کند شدن سرعت واتساپ و دیر ارسال شدن پیام‌ها خبر داده اند.

پس از اینستاگرام، واتساپ هم دچار مشکلاتی شد

🔹️برخی کاربران در نقاط مختلف کشور، از عدم دسترسی به اپلیکیشن واتساپ خبر می‌دهند.

🔹️برخی کاربران نیز از کند شدن سرعت واتساپ و دیر ارسال شدن پیام‌ها خبر داده اند.