پلمب ١١٠۶ مغازه در آذربایجان غربی به دلیل تخلف در اجرای محدودیت‌های کرونایی
پلمب ١١٠۶ مغازه در آذربایجان غربی به دلیل تخلف در اجرای محدودیت‌های کرونایی

💢پلمب ١١٠۶ مغازه در آذربایجان غربی به دلیل تخلف در اجرای محدودیت‌های کرونایی 🔸فرمانده انتطامی آذربایجان غربی: در روز سوم اجرای طرح ۱۸۸۵ مورد تذکر به اصناف داده شده است و در ادامه ۱۱۰۶ مورد از مغازه‌ها هم به دلیل عدم توجه تذکرات صادره پلمب شده است. 🔹درحوزه تخلفات راهور تعداد ۲۱مورد تخلف یک میلیون […]

💢پلمب ١١٠۶ مغازه در آذربایجان غربی به دلیل تخلف در اجرای محدودیت‌های کرونایی

🔸فرمانده انتطامی آذربایجان غربی: در روز سوم اجرای طرح ۱۸۸۵ مورد تذکر به اصناف داده شده است و در ادامه ۱۱۰۶ مورد از مغازه‌ها هم به دلیل عدم توجه تذکرات صادره پلمب شده است.

🔹درحوزه تخلفات راهور تعداد ۲۱مورد تخلف یک میلیون تومانی برای خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی درورودی شهرهای با وضعیت قرمز و همچنین ۵۵ مورد تخلف ۵۰۰ هزار تومانی در ورودی شهرهای با وضعیت نارنجی اعمال شده است.