پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز
پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز

پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز مرکزاطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز خبرداد و اعلام کرد:با توجه به اینکه در این کافی شاپ بصورت گسترده کشف حجاب انجام می شد و ضوابط انتظامی و اسلامی و شرعی رعایت نمی شد موضوع مورد اعتراض قاطبه مردم و شهروندان قرار گرفت. […]

پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز

مرکزاطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز خبرداد و اعلام کرد:با توجه به اینکه در این کافی شاپ بصورت گسترده کشف حجاب انجام می شد و ضوابط انتظامی و اسلامی و شرعی رعایت نمی شد موضوع مورد اعتراض قاطبه مردم و شهروندان قرار گرفت.

این گزارش می افزاید پلیس اماکن عمومی در راستای مطالبات مردمی و برابر قوانین و مقررات و علیرغم چندین بار تذکر به دلیل بی توجهی به تذکرات داده شده نهایتا کافی شاپ را پلمب کرد.
درپایان این گزارش از عموم متصدیان کافی شاب ها درخواست می شود تذکرات و توصیه های قانونی را مد نظر قرار داه و نسبت به رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی توجه نمایند.

https://chat.whatsapp.com/KzVDDjHo8gX0wzPCwqQ6qh
کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان (۲)

https://chat.whatsapp.com/G81VCAXn9T4HtiKxEOqH9l