پلیس: خسارت‌دیدگانِ روزهای اخیر به پلیس مراجعه کنند
پلیس: خسارت‌دیدگانِ روزهای اخیر به پلیس مراجعه کنند

🔻پلیس: خسارت‌دیدگانِ روزهای اخیر به پلیس مراجعه کنند مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: پلیس به منظور دفاع از حقوق شهروندان اعلام می‌دارد شهروندان گرانقدر که در حوادث اخیر متحمل خسارت‌های مادی و مالی شدند برای برآورد و جبران خسارت به مقر پلیس پیشگیری پایتخت واقع در میدان انقلاب مراجعه کنند.

🔻پلیس: خسارت‌دیدگانِ روزهای اخیر به پلیس مراجعه کنند

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: پلیس به منظور دفاع از حقوق شهروندان اعلام می‌دارد شهروندان گرانقدر که در حوادث اخیر متحمل خسارت‌های مادی و مالی شدند برای برآورد و جبران خسارت به مقر پلیس پیشگیری پایتخت واقع در میدان انقلاب مراجعه کنند.