پلیس غیور، با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی نادانی می‌کنند، مهربان باشد
پلیس غیور، با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی نادانی می‌کنند، مهربان باشد

پلیس غیور، با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی نادانی می‌کنند، مهربان باشد 🔹عنابستانی گفت: از نیروهای غیور انتظامی می‌خواهم با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی ناآگاهی و نادانی می‌کنند و احساساتی می‌شوند، مهربان باشند. 🔹این نماینده که درگیری وی با سرباز نیروی انتظامی در گذشته خبرساز شده بود، افزود: با تحریک کننده و […]

پلیس غیور، با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی نادانی می‌کنند، مهربان باشد

🔹عنابستانی گفت: از نیروهای غیور انتظامی می‌خواهم با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی ناآگاهی و نادانی می‌کنند و احساساتی می‌شوند، مهربان باشند.

🔹این نماینده که درگیری وی با سرباز نیروی انتظامی در گذشته خبرساز شده بود، افزود: با تحریک کننده و آشوب‌ کننده و جهت‌ دهنده باید با شدت برخورد کرد اما با همان میزان هم باید با بچه های عزیزمان به شدت مهربان بود تا این انقطاع نسلی و شکافی که می‌ خواهند ایجاد کنند شکل نگیرد.

🔹به گفته وی، دولت به فوریت لایحه ساماندهی و اجازه تجمعات اعتراضی را برای اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی با دو فوریت به مجلس بیاورد تا معلوم شود نظام اراده قوی برای شنیدن اعتراضات را دارد.