پمپئو مدعی شد: فشار بر ایران ادامه می یابد
پمپئو مدعی شد: فشار بر ایران ادامه می یابد

📌پمپئو مدعی شد: فشار بر ایران ادامه می یابد ▫️وزیر امور خارجه آمریکا که به قدس اشغالی سفر کرده است بر تداوم اعمال فشار دولت دونالد ترامپ بر ایران تاکید کرد.▫️او همچنین با اشاره به عادی شدن روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت که این موضوع بیانگر این است که  «نفوذ عوامل مخرب […]

📌پمپئو مدعی شد: فشار بر ایران ادامه می یابد

▫️وزیر امور خارجه آمریکا که به قدس اشغالی سفر کرده است بر تداوم اعمال فشار دولت دونالد ترامپ بر ایران تاکید کرد.
▫️او همچنین با اشاره به عادی شدن روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت که این موضوع بیانگر این است که  «نفوذ عوامل مخرب مانند ایران در منطقه در حال رنگ باختن است».