پناهیان: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها «تغییر» می‌خواهند
پناهیان: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها «تغییر» می‌خواهند

پناهیان: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها «تغییر» می‌خواهند علیرضا پناهیان در حرم امام خمینی: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها یا از پدر و مادر خودشان دیندارتر می شوند و یا دین پدر و مادرشان را کنار می گذارند؛ چون پسرها و دخترها تغییر می خواهند. 🔹حضرت امام با دبیرستانی […]

پناهیان: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها «تغییر» می‌خواهند

علیرضا پناهیان در حرم امام خمینی: رسم روزگار این است که پسرها و دخترها یا از پدر و مادر خودشان دیندارتر می شوند و یا دین پدر و مادرشان را کنار می گذارند؛ چون پسرها و دخترها تغییر می خواهند.

🔹حضرت امام با دبیرستانی ها مقابل جریان های تروریستی سهمگینی ایستادند. ما دبیرستانی بودیم که در بسیج محله ها اسلحه دست می گرفتیم و امنیت شهر را در کوچه پس کوچه های محله ها حفظ می کردیم.

🔹من از نوجوانان می خواهم که هر کدام یک وصیتنامه بنویسند انگار می خواهند به شهادت برسند؛ الهی ۱۰۰ سال دیگر عمر کنند ولی به تأسی از این شهدای بزرگ که بسیاری از آنها نوجوان بودند یا از نوجوانی شهادت طلبی را شروع کردند، یک وصیتنامه بنویسید.