پنتاگون: نمی توانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم
پنتاگون: نمی توانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم

پنتاگون: نمی توانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم 🔹️یک ارزیابی محرمانه پنتاگون حاکی از آن است که اوکراین در آینده نزدیک قادر به بازپس‌گیری شبه جزیره کریمه از روسیه نخواهد بود. 🔹️نشریه پولیتیکو به نقل از چهار مقام برجسته پنتاگون، جزئیاتی از جلسه مقامات کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا را علنی کرده است […]

پنتاگون: نمی توانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم

🔹️یک ارزیابی محرمانه پنتاگون حاکی از آن است که اوکراین در آینده نزدیک قادر به بازپس‌گیری شبه جزیره کریمه از روسیه نخواهد بود.

🔹️نشریه پولیتیکو به نقل از چهار مقام برجسته پنتاگون، جزئیاتی از جلسه مقامات کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا را علنی کرده است که رهبران کی‌یف را درباره کریمه ناامید خواهد کرد، چراکه مقامات اوکراینی بازپس‌گیری این شبه جزیره را یکی از اهداف خود می‌دانند.