پوتین: امیدواریم با “ادامه عملیات نظامی”، از راه‌ دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم
پوتین: امیدواریم با “ادامه عملیات نظامی”، از راه‌ دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم

پوتین: امیدواریم با “ادامه عملیات نظامی”، از راه‌ دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم رییس‌جمهور روسیه در دیدار گوترش:🔹 می‌دانم که شما چقدر نگران عملیات نظامی ما هستید، اما مشکل اوکراین پس از کودتای ۲۰۱۴ علیه دولت کی‌یف به وجود آمد.🔹 منشور سازمان ملل اساس روابط بین‌الملل است، نه قوانین و اسنادی که توسط برخی […]

پوتین: امیدواریم با “ادامه عملیات نظامی”، از راه‌ دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم

رییس‌جمهور روسیه در دیدار گوترش:🔹 می‌دانم که شما چقدر نگران عملیات نظامی ما هستید، اما مشکل اوکراین پس از کودتای ۲۰۱۴ علیه دولت کی‌یف به وجود آمد.🔹 منشور سازمان ملل اساس روابط بین‌الملل است، نه قوانین و اسنادی که توسط برخی برای تامین منافع آنها نوشته شده است.🔹 امیدوارم بتوانیم با وجود «ادامه عملیات نظامی»، از راه‌های دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم.