پوتین: جنگ علیه اوکراین فرآیندی طولانی است / روسیه “بی‌گدار” از جنگ‌افزار هسته‌ای استفاده نخواهد کرد
پوتین: جنگ علیه اوکراین فرآیندی طولانی است / روسیه “بی‌گدار” از جنگ‌افزار هسته‌ای استفاده نخواهد کرد

پوتین: جنگ علیه اوکراین فرآیندی طولانی است / روسیه “بی‌گدار” از جنگ‌افزار هسته‌ای استفاده نخواهد کرد 🔹رئیس‌جمهور روسیه گفت که عملیات ویژه نظامی یک فرآیند طولانی است، اما در حال حاضر نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. 🔹وی در همین حال از افزایش احتمال یک جنگ‌ هسته‌ای سخن گفت ولی تاکید کرد که ارتش […]

پوتین: جنگ علیه اوکراین فرآیندی طولانی است / روسیه “بی‌گدار” از جنگ‌افزار هسته‌ای استفاده نخواهد کرد

🔹رئیس‌جمهور روسیه گفت که عملیات ویژه نظامی یک فرآیند طولانی است، اما در حال حاضر نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

🔹وی در همین حال از افزایش احتمال یک جنگ‌ هسته‌ای سخن گفت ولی تاکید کرد که ارتش روسیه «بی‌گدار» تهدید به استفاده از چنین سلاح‌هایی نخواهد کرد.