پوتین: روسیه از مردم شهرهای آزاد شده پشتیبانی می‌کند
پوتین: روسیه از مردم شهرهای آزاد شده پشتیبانی می‌کند

پوتین: روسیه از مردم شهرهای آزاد شده پشتیبانی می‌کند رئیس جمهور روسیه:🔹غرب به دنبال شکست مسکو در میدان نبرد است.🔹بگذارید آن‌ها سعی خود را بکنند. ما بارها شنیده‌ایم که غرب می‌خواهد تا آخرین فرد اوکراینی با ما بجنگد. 🔹جمعیت دونباس به مدت هشت سال شاهد انزوا و نسل کشی بوده‌اند. 🔹روسیه تمام تلاش خود را […]

پوتین: روسیه از مردم شهرهای آزاد شده پشتیبانی می‌کند

رئیس جمهور روسیه:🔹غرب به دنبال شکست مسکو در میدان نبرد است.🔹بگذارید آن‌ها سعی خود را بکنند. ما بارها شنیده‌ایم که غرب می‌خواهد تا آخرین فرد اوکراینی با ما بجنگد.

🔹جمعیت دونباس به مدت هشت سال شاهد انزوا و نسل کشی بوده‌اند.

🔹روسیه تمام تلاش خود را برای احیای کامل شرایط زندگی در جمهوری مردمی لوگانسک و برای همه ساکنان این منطقه انجام خواهد داد.

🔹نیروهای روسی از مردم شهرهای آزاد شده (در جریان عملیات ویژه نظامی) پشتیبانی همه جانبه به عمل می‌آورند و تلاش‌ها برای تضمین زندگی صلح آمیز در قلمروهای تحت کنترل روسیه ادامه خواهد داشت.