پوتین: روسیه مقتدر، دونباس را شکوفا می‌کند
پوتین: روسیه مقتدر، دونباس را شکوفا می‌کند

🔻پوتین: روسیه مقتدر، دونباس را شکوفا می‌کند رئیس‌جمهور روسیه: اگر کی‌یف تلاش نمی‌کرد تاریخ را از بین ببرد و نئونازیسم را در سرزمین‌های تاریخی روسیه احیا کند، درگیری‌ در اوکراین وجود نداشت. 🔹روسیه همیشه مقتدر بوده و خواهد ماند. وضعیت در دونباس تثبیت خواهد شد و روسیه این مناطق را (از همه لحاظ) توسعه خواهد […]

🔻پوتین: روسیه مقتدر، دونباس را شکوفا می‌کند

رئیس‌جمهور روسیه: اگر کی‌یف تلاش نمی‌کرد تاریخ را از بین ببرد و نئونازیسم را در سرزمین‌های تاریخی روسیه احیا کند، درگیری‌ در اوکراین وجود نداشت.

🔹روسیه همیشه مقتدر بوده و خواهد ماند. وضعیت در دونباس تثبیت خواهد شد و روسیه این مناطق را (از همه لحاظ) توسعه خواهد داد.