«پوگبا» از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد
«پوگبا» از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد

«پوگبا» از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد آژانس ضد دوپینگ ایتالیا درپی مثبت شدن نمونه تستوسترون پل پوگبا که مربوط به بازی هفته اول سری آ یوونتوس مقابل اودینزه می‌شود، این هافبک فرانسوی را به طور موقت از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد. د

«پوگبا» از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد

آژانس ضد دوپینگ ایتالیا درپی مثبت شدن نمونه تستوسترون پل پوگبا که مربوط به بازی هفته اول سری آ یوونتوس مقابل اودینزه می‌شود، این هافبک فرانسوی را به طور موقت از هرگونه فعالیت فوتبالی تعلیق شد.

د