پژوهشگران پراستناد مراغه در لیست ۲ درصد برتر جهان به ۱۱ نفر رسیدند
پژوهشگران پراستناد مراغه در لیست ۲ درصد برتر جهان به ۱۱ نفر رسیدند

۲ عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه در جمع پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند و تعداد پژوهشگران دانشگاه‌های شهرستان با احتساب ۹ استاد دانشگاه دولتی مراغه به ۱۱ نفر رسید. به گزارش تایسیزنیوز، این ۲ عضو هیئت علمی شامل «جمال حلاج‌زاده» دانشیار بیوشیمی بالینی و «ناصر هاشمی» استادیار […]

۲ عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه در جمع پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند و تعداد پژوهشگران دانشگاه‌های شهرستان با احتساب ۹ استاد دانشگاه دولتی مراغه به ۱۱ نفر رسید.

به گزارش تایسیزنیوز، این ۲ عضو هیئت علمی شامل «جمال حلاج‌زاده» دانشیار بیوشیمی بالینی و «ناصر هاشمی» استادیار زیست فناوری پزشکی هستند.

مقاله‌های «حلاج‌زاده» و «هاشمی» بر اساس ارزیابی‌های دانشگاه استنفورد و اطلاعات مندرج در «اسکوپوس» تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی پراستناد شناخته شد و این دو پژوهشگر در لیست سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند.

پیش از این نیز ۹ نفر از محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی مراغه در جمع پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته بودند.

بر اساس این گزارش نیز «مهدی اسرافیلی» از دانشکده علوم پایه، «محمدرضا اکبرپور» از دانشکده فنی و مهندسی و «کریم کاکایی» از دانشکده علوم پایه سه پژوهشگر ۲ درصد برتر طولانی‌مدت دانشگاه مراغه هستند.

همچنین در این لیست نام «هومان مرادپور» از مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه، «رضا اباذری» از دانشکده علوم پایه و «غلامرضا مهدوی‌نیا» از دانشکده علوم پایه به چشم می‌خورد.

«محمد سبزی» از دانشکده فنی و مهندسی، «محمدرضا مرشدلو» از دانشکده کشاورزی و «مرتضی ایرانی‌فام» از دانشکده علوم پایه نیز از دیگر پژوهشگران ۲ درصد برتر دانشگاه دولتی مراغه در سال ۲۰۲۳ میلادی هستند.

پژوهشگران دانشگاه استنفورد با استفاده از داده‌های «Scopus»، یک پایگاه متشکل از دانشمندان پراستناد ایجاد کرده‌اند که مبنای آن اطلاعات استاندارد شده در مورد استنادها، جایگاه نویسندگی آنها یا همان الگوی هم‌نویسندگی، تک‌نویس، اولین و آخرین نویسنده (hm-index)، شاخص هرش (h-index) و یک شاخص ترکیبی جدید بر اساس نمره (c-score) است.

«c-score» به جای بهره‌وری (تعداد انتشارات) بر تأثیر (استنادها) تمرکز می‌کند و همچنین اطلاعات مربوط به الگوی هم‌نویسندگی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش با در نظر گرفتن پوشش داده‌ها و از سال ۱۸۳۴ تا پایان سال ۲۰۲۲ دانشمندان بر اساس طبقه‌بندی استاندارد «Science-Metrix» در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیر شاخه طبقه‌بندی شده‌اند.

نویسندگان مقالات برای حضور در این رتبه‌بندی باید از دقیق بودن نمایه‌های «Scopus» اطمینان حاصل کنند.