پیاده‌روی سفیران انگلیس،‌ هلند و دانمارک در خیابان ولیعصر تهران
پیاده‌روی سفیران انگلیس،‌ هلند و دانمارک در خیابان ولیعصر تهران

پیاده‌روی سفیران انگلیس،‌ هلند و دانمارک در خیابان ولیعصر تهران 🔹سفیران انگلیس، هلند و دانمارک در اولین روز از سال نو، با پیاده‌روی در خیابان ولیعصر نوروز را گرامی داشتند.

پیاده‌روی سفیران انگلیس،‌ هلند و دانمارک در خیابان ولیعصر تهران

🔹سفیران انگلیس، هلند و دانمارک در اولین روز از سال نو، با پیاده‌روی در خیابان ولیعصر نوروز را گرامی داشتند.