پیانیچ: می‌دانیم تراکتور تیمی محبوب و پرهوادار است
پیانیچ: می‌دانیم تراکتور تیمی محبوب و پرهوادار است

پیانیچ: می‌دانیم تراکتور تیمی محبوب و پرهوادار است. بازیکن تیم فوتبال شارجه امارات گفت: در مورد تراکتور تحقیق کرده و می‌دانیم با تیم محبوب و پرهواداری بازی داریم. میرالم پیانیچ در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور، اظهار داشت: درمورد تراکتور تحقیق کرده و می‌دانیم کجا هستیم. می‌دانیم با تیم محبوب و پر هواداری […]

پیانیچ: می‌دانیم تراکتور تیمی محبوب و پرهوادار است.

بازیکن تیم فوتبال شارجه امارات گفت: در مورد تراکتور تحقیق کرده و می‌دانیم با تیم محبوب و پرهواداری بازی داریم.

میرالم پیانیچ در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور، اظهار داشت: درمورد تراکتور تحقیق کرده و می‌دانیم کجا هستیم. می‌دانیم با تیم محبوب و پر هواداری بازی داریم. تراکتور در خانه خودش تیم خوبی است و در دوهفته اول مقابل دوتیم قدرتمند بازی کرد. می‌دانیم چگونه برابر تراکتور بازی کنیم.