پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری جمعیت شهرک خاوران در سه سال آینده
پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری جمعیت شهرک خاوران در سه سال آینده

پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری جمعیت شهرک خاوران در سه سال آینده شهردار تبریز شکل‌گیری شهرک خاوران را عاملی مهم در جلوگیری از ایجاد بافت حاشیه و ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه دانست. یعقوب هوشیار جمعیت‌پذیری منطقه ۹ را پایین ارزیابی کرد اما در عین حال از پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری […]

پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری جمعیت شهرک خاوران در سه سال آینده

شهردار تبریز شکل‌گیری شهرک خاوران را عاملی مهم در جلوگیری از ایجاد بافت حاشیه و ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه دانست.

یعقوب هوشیار جمعیت‌پذیری منطقه ۹ را پایین ارزیابی کرد اما در عین حال از پیش‌بینی افزایش ۵۰ هزار نفری جمعیت این منطقه طی سه سال‌ آتی سخن گفت.

وجود مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در این مرکز، موجب توجه شهروندان به خاوران شده است.

احداث مجموعه فرهنگی مذهبی با چند کاربری مختلف در خاوران می‌تواند جمعیت‌پذیری در این منطقه را افزایش دهد.

مشکلات فاز ۱ خاوران برطرف شده و شهرداری به دنبال حل مشکلات فاز ۲ است