پیشرفت کشور نیازمند شنیدن صداهای موافق و مخالف است
پیشرفت کشور نیازمند شنیدن صداهای موافق و مخالف است

بهادری جهرمی: پیشرفت کشور نیازمند شنیدن صداهای موافق و مخالف است سخنگوی دولت گفت: شنیدن صداهای موافق و مخالف، همفکری و تبادل نظر لازمه پیشرفت کشور است. به گزارش تایسیز نیوز، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «سه‌شنبه در بوشهر، چهارشنبه در دانشگاه شهید بهشتی و امروز در دانشگاه علم و […]

بهادری جهرمی:

پیشرفت کشور نیازمند شنیدن صداهای موافق و مخالف است

پیشرفت کشور نیازمند شنیدن صداهای موافق و مخالف است

سخنگوی دولت گفت: شنیدن صداهای موافق و مخالف، همفکری و تبادل نظر لازمه پیشرفت کشور است.

به گزارش تایسیز نیوز، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «سه‌شنبه در بوشهر، چهارشنبه در دانشگاه شهید بهشتی و امروز در دانشگاه علم و صنعت میهمان جوانان عزیز بودم و با هم ‎گفت‌وگو کردیم.»

وی در ادامه این مطلب آورده است: «شنیدن صداهای موافق و مخالف، همفکری در موضوعات، تبادل نظر و بررسی راهکارهای مختلف لازمه پیشرفت کشور و وجه مشترک همه جلسات با آینده‌سازان ‎ایران عزیز است.»