پیشرفت ۹۰ درصدی خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه
پیشرفت ۹۰ درصدی خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه

مجری طرح فاضلاب ارومیه خبر داد: پیشرفت ۹۰ درصدی خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه مدیر پروژه خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه به دریاچه ارومیه گفت: پروژه خط انتقال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان ماه جاری به بهره برداری می رسد. به گزارش […]

مجری طرح فاضلاب ارومیه خبر داد:

پیشرفت ۹۰ درصدی خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه

پیشرفت ۹۰ درصدی خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه

مدیر پروژه خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه به دریاچه ارومیه گفت: پروژه خط انتقال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان ماه جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش تایسیز نیوز، رضائی در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح انتقال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه با بیان اینکه طول پروژه ۱۱و یک دهم کیلومتر است، افزود: از کل کانال ۴۵۰متر باقی مانده و پیش بینی می شود پروژه خط انتقال پساب فاضلاب ارومیه به دریاچه ارومیه تا پایان اردیبهشت سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: پساب فاضلاب ارومیه در ابتدا به روضه چای می ریزد و بعد پساب استاندارد به دریاچه انتقال می یابد.

مجری طرح فاضلاب ارومیه یاد آور شد: اعتبار هزینه شده برای پروژه تا ابتدای سال گذشته ۵۰میلیارد تومان بود و بعد از سفر رئیس جمهور به استان ۴۵میلیارد تومان مصوب شد که تاکنون از این اعتبار ۳۰میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی یاد آور شد: برای اتمام پروژه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیز نیاز است.

رضائی ادامه داد: کانال انتقال خط لوله پساب فاضلاب ارومیه به همراه مدول یک و دو فاضلاب ارومیه سالیانه ۵۱ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده پایدار را به پیکره دریاچه ارومیه خواهد رساند.سشث۵