پیشروی نیروهای روسی در خاک اوکراین
پیشروی نیروهای روسی در خاک اوکراین

پیشروی نیروهای روسی در خاک اوکراین روس ها از تصرف شهرک های دوورچیه و کراسنوپلیفکا در نزدیکی آرتموفسک خبر دادند.زلنسکی: تامین تانک های غربی برای نیروهای مسلح اوکراین وضعیت را در جبهه جنگ حل نمی کند زیرا روسیه هزاران تانک در اختیار دارد.

پیشروی نیروهای روسی در خاک اوکراین

روس ها از تصرف شهرک های دوورچیه و کراسنوپلیفکا در نزدیکی آرتموفسک خبر دادند.زلنسکی: تامین تانک های غربی برای نیروهای مسلح اوکراین وضعیت را در جبهه جنگ حل نمی کند زیرا روسیه هزاران تانک در اختیار دارد.