پیشنهاد محسن هاشمی برای «ایجاد یک حزب واحد و قوی» در جبهه اصلاحات
پیشنهاد محسن هاشمی برای «ایجاد یک حزب واحد و قوی» در جبهه اصلاحات

پیشنهاد محسن هاشمی برای «ایجاد یک حزب واحد و قوی» در جبهه اصلاحات محسن هاشمی‌رفسنجانی در روزنامه اعتماد نوشت : هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که احتیاج به حزب نیرومندی که اثرگذار در پهنه اجرایی کشور با اهداف توسعه‌ای و با برنامه‌محوری، اصلاح‌طلبی، اعتدال، عملگرایی، عدالت‌خواهی، همراه با تدین و هماهنگی با نظام، دیده می‌شود.

پیشنهاد محسن هاشمی برای «ایجاد یک حزب واحد و قوی» در جبهه اصلاحات

محسن هاشمی‌رفسنجانی در روزنامه اعتماد نوشت : هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که احتیاج به حزب نیرومندی که اثرگذار در پهنه اجرایی کشور با اهداف توسعه‌ای و با برنامه‌محوری، اصلاح‌طلبی، اعتدال، عملگرایی، عدالت‌خواهی، همراه با تدین و هماهنگی با نظام، دیده می‌شود.