پیشنهاد ۴ اتهام جنایی علیه ترامپ
پیشنهاد ۴ اتهام جنایی علیه ترامپ

پیشنهاد ۴ اتهام جنایی علیه ترامپ 🔹 کمیته ویژه کنگره آمریکا به وزارت دادگستری اعلام کرد که علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره، اتهامات جنایی ارائه کند.

پیشنهاد ۴ اتهام جنایی علیه ترامپ

🔹 کمیته ویژه کنگره آمریکا به وزارت دادگستری اعلام کرد که علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره، اتهامات جنایی ارائه کند.