پیش بینی احسان شریعتی از سیاست بایدن در قبال ایران
پیش بینی احسان شریعتی از سیاست بایدن در قبال ایران

پیش بینی احسان شریعتی از سیاست بایدن در قبال ایران 🔹طبیعی است که معاون رئیس‌جمهور دموکرات پیشین بکوشد مذاکره را از سرگیرد و از یک منظر این موضوع به‌ نفع ایران خواهد بود و دشمنان منطقه‌ای مانند اسرائیل را نگران می‌کند. 🔹اما از منظری دیگر شرایط برای ایران سخت‌تر می‌شود. زیرا ایجاد اجماع جهانی و […]

پیش بینی احسان شریعتی از سیاست بایدن در قبال ایران

🔹طبیعی است که معاون رئیس‌جمهور دموکرات پیشین بکوشد مذاکره را از سرگیرد و از یک منظر این موضوع به‌ نفع ایران خواهد بود و دشمنان منطقه‌ای مانند اسرائیل را نگران می‌کند.

🔹اما از منظری دیگر شرایط برای ایران سخت‌تر می‌شود. زیرا ایجاد اجماع جهانی و کسب پشتیبانی نهادهای حقوقی بین المللی برای دموکرات‌ها آسان تر از کسی شبیه ترامپ خواهد بود.

🔹ایران می‌بایست در دیپلماسی و خط مشی حقوقی داخلی و خارجی با احتیاط بیشتر و اصولی‌ و حقوقی‌تر قدم بردارد.

🔹زیرا این‌بار دیگر با چهره نامتعارف و قدرت افسار گسیخته‌ای همچون ترامپ که جداسرانه و بی‌اعتنا به پیمان‌های رسمی و سازمان‌های بین‌المللی و حتی متحدان اروپایی و جهانی خود عمل می‌کرد روبه رو نیست.

🔹کل حاکمیت و دستگاه دیپلماسی باید به‌شکل متحد وارد مذاکره شود و نه به سبکی که در گذشته عمل می‌شد و بهانه به‌دست امثال ترامپ و متحدین منطقه ای‌اش می‌داد .