پیش بینی بارش های خوب طی اواخر هفته در بیشتر نقاط کشور
پیش بینی بارش های خوب طی اواخر هفته در بیشتر نقاط کشور

پیش بینی بارش های خوب طی اواخر هفته در بیشتر نقاط کشور 🔹برای نیمه دوم هفته یعنی از روز سه شنبه شاهد وقوع ناپایداری های جوی در بخش هایی از استان های نیمه غربی کشور خواهیم بود. 🔹بارش ها از روز سه شنبه آغاز شده و طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر نقاط استان […]

پیش بینی بارش های خوب طی اواخر هفته در بیشتر نقاط کشور

🔹برای نیمه دوم هفته یعنی از روز سه شنبه شاهد وقوع ناپایداری های جوی در بخش هایی از استان های نیمه غربی کشور خواهیم بود.

🔹بارش ها از روز سه شنبه آغاز شده و طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر نقاط استان های نیمه غربی کشور را تحت تاثیر بارش های خود قرار خواهد داد.