پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با گل‌گهر
پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با گل‌گهر

پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با گل‌گهر شاگردان قربان بردیف صبح امروز (یکشنبه ۱۶مرداد) تمرینات تاکتیکی را پشت‌سر گذاشتند.ایوب بهتاج، سرپرست باشگاه تراکتور هم‌چون روز گذشته، نظاره‌گر این جلسه تمرینی بود.یادآور می‌شود، بنا به تصمیم کادرفنی، تمرینات تیم فردا تعطیل خواهد بود.

پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با گل‌گهر

شاگردان قربان بردیف صبح امروز (یکشنبه ۱۶مرداد) تمرینات تاکتیکی را پشت‌سر گذاشتند.ایوب بهتاج، سرپرست باشگاه تراکتور هم‌چون روز گذشته، نظاره‌گر این جلسه تمرینی بود.یادآور می‌شود، بنا به تصمیم کادرفنی، تمرینات تیم فردا تعطیل خواهد بود.