پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان
پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان

توسط شهرداری منطقه ۷ انجام گرفت: پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان شهردار منطقه هفت تبریز از پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان بعنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل […]

توسط شهرداری منطقه ۷ انجام گرفت:

پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان

پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان

شهردار منطقه هفت تبریز از پیگیری و رفع مشکلات چندین ساله فاضلاب شهری و آسفالت ریزی اساسی در محلات رواسان بعنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، شهردار منطقه ۷ تبریز در تشریح این خبر گفت: یکی از موارد مطرح شده در دور چهارم از قرارهای خدمت شهرداری تبریز پیگیری و مکاتبات لازم با اداره آب و فاضلاب برای رفع مشکلات فاضلاب شهری به جهت عدم امکان خدمت رسانی شهرداری و ساماندهی محلات رواسان بود که طبق پیگیری های صورت گرفته مشکل کوی سعدی و ستایش و کوچه های تابعه آن واقع در پشت کانال رواسان حل و طی روزهای گذشته اقدامات اساسی در خصوص حل مشکلات آسفالت این محل صورت گرفته است.

وی اجرای این عملیات را در یک هزار و ۶۵۰ مربع عنوان کرد و اظهار داشت: ساماندهی کل این محور در دستور کار می باشد که طی روزهای گذشته ۹۰ تن آسفالت ریزی در مسیر انجام گرفته و پیش بینی می شود طی دو روز کاری آینده جمعا بیش از ۱۷۰ تن آسفالت در این مسیر توزیع گردد.

رشتبری همچنین به اجرای عملیات آسفالت ریزی به صورت همزمان در دیگر محلات اشاره کرد و افزود: عملیات آسفالت ریزی با هدف توزیع امکانات و رفع مشکلات آسفالت معابر در سایر مسیرهای سطح حوزه نیز در حال انجام است.